Komforthuset

SPÆNDENDE VILLA

When:

2010

Where:

Vejle

Builder:

Privat

Den sort­malede træfa­cade med liste­bek­læd­ning og store glas­partier mod syd giver et afslap­pet og varmt udtryk. Mod syd åbner huset sig i form af den store terrasse med pergola, som giver skygge om sommeren og lader solens stråler trænge langt ind i huset om vinteren. Mod nord er huset mere lukket. Her er carporten drejet 30 grader i forhold til huset, og mellem­rum­met giver plads til indgangspartiet.

Fra vind­fanget træder man direkte ind i husets hove­drum, hvor den centrale del er højloftet og med højt­sid­dende vinduer, der øger lysind­faldet fra syd. Tre bærende søjler medvirker til at give rummet karak­ter. Fra husets hove­drum er der adgang til værelser, nicher og køkkenet, som kan lukkes af med en skyd­edør. I køkkenet er der, som i hove­drum­met, højloftet og udgang til terrassen.

BJERG har som total­råd­giver været ansvarlig for energidesign, plan­lægn­ing, projek­ter­ing og tilsyn.

Komforthuset 1 | Bjerg Arkitektur
Komforthuset 3 | Bjerg Arkitektur
Komforthuset 5 | Bjerg Arkitektur