Havne­huset

INDBYDENDE HUS PÅ AALBORG HAVN

When:

2007

Where:

Aalborg

M2:

1000

Builder:

Hans Andersen, City Ejendomme

Havne­huset har en førsteklasse belli­gende på Aalborg havne­front. I stuee­ta­gen ligger bl.a. Restau­rant Fusion med direkte udsyn og adgang til fjor­den og livet på havne­prom­e­naden. På 1. salen er der kontor­lejemål, og i midten af bygn­ingskrop­pen er der etableret et dobbelthøjt, rummeligt atrium, hvor­fra man ankom­mer til de forskel­lige lejemål.

Huset er karak­ter­is­teret ved den kubiske form, store vindues­partier og kvalitets­ma­te­ri­aler. Et byggeri der skiller ud på Aalborg Havn. Inden­for er der lyst og højt til loftet, og lokalerne indby­der til festlige arrangementer.

BJERG Arkitek­tur var total­råd­giver på projek­tet og udar­be­jd­ede skit­se­pro­jekt, bruger­in­volver­ing, projek­ter­ing og tilsyn på plad­sen. Bygnin­gen er opført i en hovedentreprise

 

Havnehuset 1 | Bjerg Arkitektur
Havnehuset 3 | Bjerg Arkitektur
Havnehuset 5 | Bjerg Arkitektur
Havnehuset 7 | Bjerg Arkitektur