Villa Grøn­nin­gen

TOTALRENOVERING AF 60'ER HUS

When:

2015

Where:

Hjørring

Builder:

Privat

Villaen på Grøn­nin­gen var før total­ren­overin­gen og tilbygnin­gen en tradi­tionel villa fra 1960´erne. I dag er det et moderne energi­ef­fek­tivt passivhus i moderne arkitek­tur. Ener­giop­ti­merin­gen viser sig bl.a. ved, at huset er gået fra energimærke D til energimærke A+.

Villaen er arkitek­tonisk mark­eret som en hvid kube, hvorpå tilbygningerne er tilkoblet, der mark­eres i form af de antraz­it­grå facader med træele­menter for at give en varme og glød til facadeud­stykket. Tilbygningerne, der rummer stue, værelses­fløj og garage er ca. 0,5 m lavere end eksis­terende bolig for at markere konceptet med kontrasten mellem eksis­terende villa og tilbygning.

 

Villa Grønningen 1 | Bjerg Arkitektur

ARKITEK­TUR OG ENERGI

Villaen har et mini­mal­is­tisk facadeudtryk med puds, fiberce­ment og træfel­ter, der giver et spæn­dende mate­ri­ale­spil. Sydfa­ca­den åbner op mod omgivelserne, og sikrer også et opti­meret varme­bidrag til boli­gens ophold­srum. Indgangs­fa­ca­den rummer en mark­eret overdækket indgang og illus­tr­erer konceptet med kontrasten mellem den eksis­terende hvid­pudsede facade og de nye mørke tilbygninger, hvilket giver et vari­eret facadeudtryk, der blødes op af træfel­terne i en varm glød. Fiberce­ment­fa­caderne er bear­be­jdet, så de i deres udtryk giver et spæn­dende vari­eret udtryk.

Hele projek­tet er udført efter passivhus­stan­dar­den. Alle de tekniske instal­la­tioner i huset er opti­meret og snakker sammen. På den måde vil huset efter behov selv justere varme og venti­la­tion, åbne vinduer, kører gardiner for og justere belysningsniveau for at opti­mere de energimæs­sige besparelsespotentialer.

Villa Grønningen 3 | Bjerg Arkitektur
Villa Grønningen 5 | Bjerg Arkitektur