Villa Żółwin

MINIMALISTISK OG JAPANSK INSPIRERET VILLA

Hvornår: 

2021

Hvor:

Żółwin, Polen

Bygherre:

Privat investor

Villaen fra 2021 har vi desig­net på en måde, som både er energi­ef­fek­tiv og imøde­kom­mer kundens drømme om et mini­ma­lis­tisk og japansk udtryk. Den sorte knæk­kede form giver en kunst­ne­risk stil.

Villaen er også kende­teg­net ved de store vindue­spar­tier, der giver et lækkert lysind­fald, og får rummene inden­for til at smelte sammen med terras­sen og haven.

Bygnin­gen er opført i CLT (Cross Lami­nated Timber) af entre­pre­nø­ren HenriWoods. På faca­den er den japanske bræn­dings­tek­nik ”Shou Sagi Ban” anvendt. Det giver ikke kun en smuk struk­tur, men gør også faca­den mere modstandsdygtig.

Villa Żółwin 1 | Bjerg Arkitektur
Villa Żółwin 3 | Bjerg Arkitektur
Villa Żółwin 5 | Bjerg Arkitektur