MARGARETHAGÅR­DEN

PASSIVHUSTILBYGNINGER OG RENOVERING

When:

2013

Where:

Hornbæk

Builder:

Helsingør Kommune

Margarethagår­den omhan­dler er en døgnin­sti­tu­tion for belast­ede børn og unge. Hels­ingør Kommune ønskede at gøre rammerne mere tidss­varende og tilpas­set. BJERG har været total­råd­giver på en passivhus­til­bygn­ing og ombygning.

Passivhus­til­bygnin­gen består af to nyopførte bygninger, som rummer hver deres døgnafdelinger, Skovhuset og Strand­huset som hver har plads til 8 børn og unge i alderen 3–14 år. Afdelingerne ligger fysisk adskilt, og hvert hus har eget køkken, stue og bryg­gers med vaske­fa­ciliteter. Alle børn og unge har eget værelse på 12 m².

Bygningerne er udformet efter stedets unikke karak­ter og skaber samtidig unikke rumme­ligheder. Renover­ing og ombygnin­gen af insti­tu­tio­nens bevar­ingsværdige hoved­bygn­ing omfat­ter admin­is­tra­tions­fa­ciliteter med diverse kontorer og møderum. På første sal i bygnin­gen ligger der to fami­liele­j­ligheder med plads til en voksen og et barn i hver lejlighed.

BJERG var ansvarlig for programo­plæg, projek­ter­ing, udbuds­ma­te­ri­ale, projek­tledelse og tilsyn, IKT ydelser og 1‑års gennemgang.

MARGARETHAGÅRDEN 1 | Bjerg Arkitektur
MARGARETHAGÅRDEN 3 | Bjerg Arkitektur
MARGARETHAGÅRDEN 5 | Bjerg Arkitektur
MARGARETHAGÅRDEN 7 | Bjerg Arkitektur