BAGGE­SEN­SKOLEN

PROFILÆNDRING OG ENERGIRENOVERING

When:

2014

Where:

Korsør

Builder:

Slagelse Kommune

Bagge­sen­skolen i Korsør by har fået en profilæn­dring med en ny farvestrålende facade­bek­læd­ning i varme, spra­glede farver på skolens ellers triste beton­til­bygn­ing fra 60´erne. Den farverige nye facade bygger således bro til skolens orig­i­nale rødstens­bygninger fra 1883. Bygnin­gen, som kan ses fra flere sider, over­stråler den mere anonyme købstad­sarkitek­tur og bliver nærmest et vartegn i bybilledet.

Formålet med ændrin­gen har, ud over at bryde med den oprindelige facade, været at total­ren­o­vere skolen, så energi­for­bruget ender i nærhe­den af et passivhus. Venti­la­tion­ssys­temet er udskiftet, facaderne isol­eret og ombek­lædt, taget er renoveret, og der er etableret solcel­lean­læg. En omfat­tende renover­ing af Bagge­sen­skolen har ført til, at skolen næsten over­holder ener­gi­s­tan­darder som et passivhus. Det er ikke kun elev­erne, der kan glæde sig over et bedre indek­lima. Også Slagelse Kommune glæder sig over store drifts- og energibesparelser.

Bagge­sen­skolen var nomineret til Slagelse Kommunes bygn­ing­spræmier­ing 2014 samt til Renover­prisen 2015.

BAGGESENSKOLEN 1 | Bjerg Arkitektur
BAGGESENSKOLEN 3 | Bjerg Arkitektur
BAGGESENSKOLEN 5 | Bjerg Arkitektur